نوشته‌ها

خریدار ضایعات
, ,

ضایعات گوناگون

ضایعات گوناگونضایعات پلاستیک · مخلوط زبالهضایعات گوناگون تغییر ضایعات پلاستیک به سوخت و مواد ما به میزان 100٪ بازیافتی را به چالش می کشد.ما از بازیافت پلاستیک ضایعات با روند کل پشتیبانی می کنیم.پلاستیک های زباله را می توان به …
خرید ضایعات آهن درب منزل

ضایعات آهن

ضایعات آهن در مولتیپل اسکلروزیس (MS)آهن در داخل میکروگلیا فعال / ماکروفاژها در لبه برخی از ضایعات دمیلیین مزمن تجمع می یابد و تشکیل می شود.در تصویربرداری رزونانس مغناطیسی مبتنی بر حساسیت در 7 T، microglia /ماکروفاژهای آهن با…